Image is not available
arrow
arrow

Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

III Kongres Forum Postępu

W ramach III Kongresu Forum Postępu (Warszawa, 21 kwietnia 2018 r.) odbył się panel pt. „Polska w Europie” z udziałem rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, profesor Małgorzaty Niewiadomskiej-Cudak z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, wiceprzewodniczącej Rady Miasta w Łodzi, dyrektora Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” Ireneusza Bila oraz Franciszka Sterczewskiego, poznańskiego architekta i aktywisty miejskiego, organizatora Łańcucha Światła w Poznaniu w obronie wolności sądów w lipcu 2017 r. Dyskusję moderował prezes PSPE Robert Smoleń. Forum Postępu współtworzy 14 organizacji pozarządowych i think-tanków reprezentujących ideę społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie i liberalnego światopoglądowo. W gronie tym jest Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne – Europa.

TUTAJ możecie państwo zapoznać się z dźwiękowym zapisem panelu.