Image is not available
arrow
arrow

Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Możesz wspomóc naszą działalność przekazując nam 1% swojego podatku

Wystarczy, że w odpowiednią rubrykę swojego PIT wpiszesz nazwę „Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne – Europa” i podasz numer KRS: 0000134561.

Przykładowo: jeżeli chcesz przekazać 1% podatku na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego - Europa, w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić rubryki 124-126 w bloku I w następujący sposób:

 • 124. Nazwa OPP: POLSKIE STOWARZYSZENIE PROINTEGRACYJNE - EUROPA
 • 125. Numer KRS: 0000134561
 • 126. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 112) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Dla pozostałych formularzy wypełnia się rubryki z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.

Ponadto w zeznaniu podatkowym możesz podać dodatkowe informacje, które w twojej ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez PSPE (np. na konkretny cel).

Informację tę można zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w:

 • PIT-36 - poz. 311,
 • PIT-36L - poz. 107,
 • PIT-37 - poz. 123,
 • PIT-38 - poz. 59,
 • PIT-28 - poz. 135.

Powyższe informacje zostaną przesłane PSPE przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Przykładowo: jeżeli chcesz przekazać 1% podatku na wyposarzenie sali komputerowej w szkole twojego dziecka, w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić rubryki 124-126 w bloku I oraz rubrykę 123 w następujący sposób:

 • 123. Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem: 1% OPP: komputery w szkole "X"
 • 124. Nazwa OPP: POLSKIE STOWARZYSZENIE PROINTEGRACYJNE - EUROPA
 • 125. Numer KRS: 0000134561
 • 126. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 112) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Dla pozostałych formularzy wypełnia się rubryki z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.

Jak to zrobić? Sprawdź, jaki formularz PIT dotyczy Ciebie i przejdź do odpowiedniego podpunktu poniżej.

 1. PIT-28 W zeznaniu podatkowym PIT-28 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku O - rubryki 136-138
 2. PIT-36 W zeznaniu podatkowym PIT-36 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku P - rubryki 312-314
 3. PIT-36L W zeznaniu podatkowym PIT-36L wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku O - rubryki 108-110
 4. PIT-37 W zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku I - rubryki 124-126
 5. PIT-38 W zeznaniu podatkowym PIT-38 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku H - rubryki 60-62