Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Encyklopedia Unii Europejskiej

Tu niedługo znajdziesz pełne internetowe wydanie „Encyklopedii Unii Europejskiej”, autorstwa Włodzimierza Brzezińskiego i Adama Górczyńskiego.

Wydawca - XXL Media Sp. z o.o. zgodził się po sprzedaży całego nakładu umieścić „Encyklopedię” na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego „Europa”.

Encyklopedia Unii Europejskiej wydanie II

Skomplikowana terminologia unijna nadal bywa przeszkodą w coraz częstszych kontaktach Polaków z instytucjami europejskimi. Szczególnie dla osób, które z racji wykonywanego zawodu czy kierunku studiów są na co dzień zainteresowane tematyką unijną, niezastąpioną pomocą okazuję się Pierwsza w Polsce ilustrowana Encyklopedia Unii Europejskiej.

Drugie, uaktualnione wydanie pierwszej w Polsce ilustrowanej Encyklopedii Unii Europejskiej autorstwa Włodzimierza Brzezińskiego i Adama Górczyńskiego ukazała się w sprzedaży w maju b.r. w drugą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dotychczasowe publikacje na temat Unii nie oddawały w pełni jej realiów. Chcieliśmy przybliżyć obywateli do Unii i pokazać, że jest w zasięgu ręki. Dlatego też powstała pełna baza teleadresowa unijnych instytucji i urzędów – mówi Włodzimierz Brzeziński.

Encyklopedia jest obszernym źródłem informacji o UE. Rozszerzone, drugie wydanie encyklopedii zawiera ponad 1000 haseł, 100 ilustracji graficznych i zdjęciowych, stanowiących ciekawy album i przewodnik po krajach, urzędach oraz unijnych instytucjach.

W przystępny sposób wyjaśnia niezrozumiałe dla wielu skróty takie jak: KES, WPR, PHARE, EWEA, EWWIS, RUE, CPE, WPO, WPZIB oraz terminów fachowych takich jak, strażniczka traktatów czy często używany ostatnio beneficjent netto. Zamieszczona na końcu publikacji obszerna baza teleadresowa (adresy, numery telefonów, faksów, adresy poczty elektronicznej i stron internetowych) ułatwia nawiązanie kontaktu z urzędami i instytucjami UE oraz uczelniami oferującymi kierunki związane z Unią Europejską.

Encyklopedia stanowi doskonałą pomoc dla studentów, nauczycieli, prawników, a także urzędników administracji państwowej.

Wydawcą Encyklopedii jest XXL Media sp. z o.o.

Wydawca:

XXL Media Sp. z o.o.
02-255 Warszawa
ul. Krakowiaków 16
tel. (0-22) 868-13-83/84
fax. (0-22) 868-13-87
www.xxlmedia.pl

Autorzy:

Włodzimierz Brzeziński
Adam Górczyński

Dział Dystrybucji:

tel. (22) 868-13-83/84